Starosta

Margita Boďová

Telefón: 045 5573 282

Mobil: 0905 973 749

Fax: 045 5573 282

Zverejnené 5. januára 2020.
Upravené 9. januára 2020.