Zámer obce zámennou zmluvou uskutočniť prevod pozemku

Vyvesené
23. apr 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória