Preskočiť na obsah

Oznam pre rodičov

Zverejnené 2.3.2021.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Cerovo oznamujeme rodičom, že prevádzka Základnej školy a materskej školy v Cerove zostáva od 03.03.2021 otvorená pre deti prvého a druhého stupňa /druhý stupeň-deti, ktoré nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať/, ktorých rodičia sa preukážu negatívnym testom nie starším ako 7 dní ako aj žiaci nad 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka musí odovzdať triednemu učiteľovi podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti