Oznam pre rodičov

Kategória

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Cerovo oznamujeme rodičom, že prevádzka Základnej školy a materskej školy v Cerove zostáva od 03.03.2021 otvorená pre deti prvého a druhého stupňa /druhý stupeň-deti, ktoré nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať/, ktorých rodičia sa preukážu negatívnym testom nie starším ako 7 dní ako aj žiaci nad 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka musí odovzdať triednemu učiteľovi podpísané potvrdenie o bezinfekčnosti

Zverejnené 2. marca 2021.
Bez úpravy .