Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

TKO

Daň za psa

Ohlasenie-drobnej-stavby-2-1.docx

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby

Daň z nehnuteľnosti

Žiadost-o-znizenie-alebo-odpustenie-poplatku-1.doc

Hlásenie-o-dani-z-ubytovania.doc

Žiadost-o-vydanie-potvrdenia-o-veku-stavby.docx