Obecný podnik Cerovo, s.r.o.

Sídlo: Cerovo 259

IČO: 53 172 353

DIČ:  2121318617

Dohoda o poskytovaní vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku č. 213353G6

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 213353G6

Dohoda o poskytovaní vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku č. 213353G13

Zverejnené 16. júna 2021.
Upravené 3. marca 2022.