Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Cerovo

Prvá písomná zmienka o obci Cerovo pochádza z roku 1275. Cerovo sa spomína i v roku 1369, keď toto sídlo dostal do vena Mikuláš Czéry. Od neho mala údajne obec dostať názov. Iná tradícia tvrdí, že názov jej dali vojaci Jana Jiskru podľa duba cerového, ktorý tu hojne rastie. Je to otázne, ale husitské hnutie a jeho ideológia sa dostali v 15. storočí i do tohto regiónu. Vo vojsku Jána Jiskru bolo nemálo bývalých husitov, takže i sem zaniesli vlnu reformácie. Nový reformačný prúd vytvoril na začiatku 16. storočia Martin Luther. Opieral sa o Písmo sväté a zároveň vytvoril spolu s Filipom Melanchtonom tzv. Symbolické knihy, ktoré postavili základ učenia evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

1275

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1275

1369

Mikuláš Czéry

Cerovo sa spomína i v roku 1369, keď toto sídlo dostal do vena Mikuláš Czéry. Od neho mala údajne obec dostať názov.

1540

Dejiny evanjelikov v obci

Krátko po vydaní augsburského vierovyznania v roku 1530, asi v rokoch 1540-50 vzniká v Cerove luteránsky cirkevný zbor, teda vtedy sa začínajú písať dejiny evanjelikov v obci. Určite sa tak stalo pričinením kňaza Timoteja Lovčányho, ktorý mal byť žiakom Martina Luthera z Wittenbergu.

1715

Roku 1715 mala kúrie, mlyn a 73 domácností

1828

V roku 1828 tu bolo 192 domov a 1156 obyvateľov.

1836

Trestanie

Ešte v roku 1836 boli tunajší obyvatelia telesne trestaní. Trestalo sa tiež bitím palicami. Poddaní sa nemohli bez súhlasu zemepána sťahovať. V tomto období boli vystavené nad dedinou na vyvýšených pozemkoch šibenice, kde poddaných trestali obesením, alebo sťatím. Pomenovanie  týchto lokalít sa dodnes zachovalo (U šibeníc, Kde Paľa sťali).

1883

Epidémia

V roku 1883 Cerovo zasiahla epidémia cholery, viacerí obyvatelia pomreli. Keď v jeden deň zomrelo viacej ľudí, usporiadali im spoločný pohreb. Pochovaní boli na cintoríne zo severnej strany vľavo.

1935

XYZ

text