Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Cerovo.

Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

Názov projektu: Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo ITMS2014+: 311071T239 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Názov a sídlo prijímateľa: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo Miesto realizácie: Obec Cerovo /okres Krupina/ Výška poskytnutého NFP: 11 874,95 EUR Stručný opis projektu: Vybudovanie bezplatného… Čítať viac

Vyvesené 19.5.2021 - 31.12.2021

Verejné poďakovanie Milošovi Murínovi

Verejné poďakovanie Chcela by som sa verejne poďakovať   pánovi   Milošovi Murínovi z Cerova , ktorý dňa  29.3.2021 v podvečerných  hodinách  v čase , keď sme neboli  doma  náhodne zaregistroval požiar  v rodinnom dome v Krupine.  Tento človek neváhal ani sekundu a ihneď privolal    hasičov, ktorí následne   začínajúci požiar uhasili . Jeho nezištný čin , zachránil  môj dom  pred  požiarom v čase ,… Čítať viac

Vyvesené 15.4.2021 - 31.12.2021