Projekty a investície

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Publicita-1024x576.jpg

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je log-2-1024x119.jpg Názov projektu: Zriadenie WiFi zón v obci Cerovo

ITMS2014+: 311071T239

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52

Miesto realizácie: Obec Cerovo /okres Krupina/

Výška poskytnutého NFP: 11 874,95 EUR

Stručný popis projektu:

Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s prostredníctvom prístupových bodov na verejných priestranstvách

Predpokladané umiestnenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad

2. Základná škola s materskou školou

3. Komunitné centrum

4. Dom smútku

5. Kasárne

Aktuálny stav realizácie projektu: Zrealizované

Informácie o Operačnom programe integrovaná infraštruktúra 201-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

Zverejnené 28. októbra 2020.
Upravené 30. augusta 2021.