Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Cerovo.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda UPSVR č. 22/33/010/38

ID: 2022/14 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Dodávateľ - Sídlo J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda UPSVR č. 22/33/010/6

ID: 2022/13 – Úrad práce

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Dodávateľ - Sídlo J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Darovacia zmluva – tablet

ID: 2022/12 – Štatistický úrad SR

21.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Štatistický úrad SR

Dodávateľ - Sídlo Lamčská cesta 3/C, 840 05 Bratislav

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Zmluva o výpožičke – IVECO

ID: 2022/11 – Ministerstvo vnútra SR

21.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Mandátna zmluva – stavebný dozor

ID: 2022/10 – JaSy-sk

1 200,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ JaSy-sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stožok 93, 962 12 Detva

Dodávateľ - IČO 48209350

Prílohy

Dodatok k zmluve o spolupráci – NP BOKKU

ID: 2022/9 – IA MPSVR SR

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ IA MPSVR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP – Rekonštrukcia OcU

ID: 2022/8 – Ministertsvo životného prostredia SR

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Ministertsvo životného prostredia SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Zmluva o bežnom účte

ID: 2022/7 – Prima banka Slovensko

19.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o dielo – vypracovanie žiadosti o NFP

ID: 2022/07 – PORVENIR s.r.o.

4 800,00 €

26.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 4 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ PORVENIR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bitúnkova 4799/4, 940 01 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 45632596

Prílohy

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytovým domom s nájomnými bytmi a k technickej vybavenosti

ID: 2022/6 – F.A.A.C. Consulting

1 803 750,00 €

26.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.7.2022

Suma s DPH 1 803 750,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ F.A.A.C. Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Na Malý Diel 24, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36404446

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu

ID: 2022/5 – Ultima Invest

4 200,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH 4 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Ultima Invest, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský mikuláš

Dodávateľ - IČO 44020431

Prílohy

Úrazové poistenie pre uchádzačov o zamestnanie § 12

ID: 2022/04 – Komunálna poisťovňa

23.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Komunálna poisťovňa

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy