Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Cerovo.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36018741

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2023

Suma s DPH 3 490,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ DUO PROjekt, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie Štefana Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 55061249

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo

Dodávateľ - Sídlo , 962 41 Bzovík

Dodávateľ - IČO 42396166

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.1.2023

Suma s DPH 1 140,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ BPS Audit, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 51985373

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ TOPSET Solution s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ IA MPSVR SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ PORVENIR s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Bitúnková 4799/4, 940 01 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 45632596

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ PRO INCEPTUM GDPR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pavla Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec

Dodávateľ - IČO 54171890

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ BELLA TIMBER s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo 263, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 50157361

Dodávateľ Obec Cerovo

Dodávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Dodávateľ - IČO 00319775

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH 48 634,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Cerovo

Objednávateľ - Sídlo Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Objednávateľ - IČO 00319775

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Dodávateľ - Sídlo J. Jiskru 6, 960 09 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy