Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ

Zverejnené 7. januára 2022.
Bez úpravy .