Oznámenie o zániku mandátu poslanca OZ

7.1.2022 zverejnil/a cerovo_obec.