Preskočiť na obsah

Prieskum záujmu o nájomné byty

Zverejnené 15.6.2021.

Obec Cerovo zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Cerovo. Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o nájomné byty. Výstavbu plánujeme zrealizovať s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa o 2-izbové a 3-izbové nájomné byty. Výstavba je naplánovaná na rok 2022. V prípade záujmu Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý sa nachádza v prílohe. Dotazník je potrebné zaslať písomne poštou na adresu – Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo, alebo osobne na obecnom úrade v Cerove, alebo emailom na adresu cerovo3@gmail.com. Ponuka nájomných bytov je aj pre záujemcov mimo obce Cerovo, upozorňujeme však záujemcov, že nájomný vzťah bude podmienený trvalým pracovným pomerom.