Rekonštrukcia Komunitného centra

Zverejnené 7. februára 2020.
Bez úpravy .