Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

24.11.2020 zverejnil/a cerovo_obec.