Veľkokapacitný kontajner

V obci Cerovo bude v dňoch 19.3. – 22.3.2021 pri obecnom úrade umiestnený veľkokapacitný kontajner. Patrí sem nábytok rozobratý na menšie časti. Nepatrí sem drobný komunálny a stavebný odpad, plasty, sklo, papier a zelený odpad-tráva, konáre a pod!!

Zverejnené 12. marca 2021.
Upravené 9. marca 2021.