Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Zverejnené 17. marca 2022.
Bez úpravy .