Zriadenie WIFI zón v obci Cerovo

Zverejnené 21. februára 2020.
Bez úpravy .