Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Zverejnené 22. júna 2021.
Bez úpravy .