Návrh-VZN č.4-2020-Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cerovo

Upravené
07. aug 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
5. augusta 2020