Oznámenie o strategickom dokumente obce Čebovce

Zverejnené
29. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2021 − 30. mája 2021