Výsledky volieb

Zverejnené
2. marca 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2020