Výzva na doplnenie podania a prerušenie konania

Zverejnené
21. februára 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2020