Zaburinenie pozemkov – upozornenie

Zverejnené
21. apríla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2020