Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.03.2020

Upravené
13. mar 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2020

Zrušené