Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 17.04.2020

Upravené
15. apr 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
14. apríla 2020