Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 19.6.2020

Upravené
17. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júna 2020