Zverejnenie zámeru predaja pozemku – Fekiač

Upravené
15. máj 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júla 2019