Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: