Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1/2021

Zverejnené
20. augusta 2021
Kategória

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA VÝCHOVU A VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC CEROVO

Prílohy