Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady