Preskočiť na obsah

Návrh VZN – O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA VÝCHOVU A VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC CEROVO

Zverejnené
7. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2022 − 14. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/1

Prílohy

Žiadne prílohy.