Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Cerovo 2/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady