Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda

Zverejnené
8. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. novembra 2022
Kategória

Prílohy