Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Cerovo.

Testovanie na Covid-19

Vážení občania,oznamujeme Vám, že dňa 20.02.2021 bude v našej obci prebiehať plošné testovanie obyvateľstva na Covid-19, v sále pod obecným úradom. Na testovanie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára na konkrétny čas https://services.bookio.com/obec-cerovo/widget?lang=sk

Uskutočnila sa So 20.2 00:00

Testovanie na Covid-19

Vážení občania,oznamujeme Vám, že dňa 6.2.2021 bude v našej obci prebiehať plošné testovanie obyvateľstva na Covid-19, v sále pod obecným úradom. Na testovanie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára na konkrétny čas https://services.bookio.com/obec-cerovo/widget?lang=sk

Uskutočnila sa So 6.2 00:00

Testovanie na Covid-19

Vážení občania,oznamujeme Vám, že dňa 30.01.2021 bude v našej obci prebiehať plošné testovanie obyvateľstva na Covid-19, v sále pod obecným úradom. Na testovanie sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára na konkrétny čas https://services.bookio.com/obec-cerovo/widget?lang=sk

Uskutočnila sa So 30.1 00:00

Testovanie na Covid-19

Vážení občania,oznamujeme Vám, že v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021 bude v našej obci prebiehať plošné testovanie obyvateľstva na Covid-19, v sále pod obecným úradom. na testovanie v obci Cerovo v dňoch 23.1.2021 a 24.01.2021 sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára na konkrétny deň a konkrétny čas https://services.bookio.com/obec-cerovo/widget?lang=sk

Uskutočnila sa So 23.1 00:00

Výberové konanie – Odborný pracovník komunitného centra

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo do 24.02.2020. Kvalifikačné predpoklady a požadované doklady k žiadosti: www.obeccerovo.sk/aktuality/nezaradene/oznam-o-vyberovom-konani/

Uskutočnila sa Št 27.2 11:00