Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Cerovo.

Oznam

Kominárstvo Zvolen oznamuje, že dňa 22.9.2021 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu k poistnej udalosti. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na obecnom úrade , alebo na t.č. 0911840522 do 22.9.2021 do 9:00 hod.

Úprava podmienok testovania na COVID19

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO Kino Kultúra Krupina Dni AG test PCR test Pondelok 8:00 – 11:30      12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 Utorok 8:00 – 11:30      12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 Streda 8:00 – 11:30      12:00 – 16:30 12:00 –16:00 Štvrtok 8:00 – 11:30      12:00 – 16:30 8:00 – 11:30 Piatok 8:00 – 11:30      12:00… Čítať viac

Cvičenie „Slovak Shield 2021“

Dňa 14.6.2021 bude v katastri našej obce – v okolí futbalového ihriska -prebiehať vojenské cvičenie „SLOVAK SHIELD 2021“ približne v čase 09,00-12,00 hod. a 14,00-17,00 hod. pre vykonanie alternatívnych spôsobov zasadenia, pristátia a vzletu vrtuľníkov a parkovania vozidiel  OS SR.

Zasadnutie OZ

Vážení občania, dňa 11.6.2021 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU so začiatkom o 18:00 hod. s nasledovným programom 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 6./ Návrh záverečného… Čítať viac

Zasadnutie OZ

Dňa 08.04.2021 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU, so začiatkom o 19:00 hod. s nasledovným programom: 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 6./ Inventarizácia majetku za rok 2020 7./ Správa o činnosti… Čítať viac