Prípravné konanie pozemkových úprav v k. ú. Cerovo

24.11.2022 zverejnil/a cerovo_obec.

Kategória