Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Cerovo.

Oznam o testovaní Covid 19

Vážení občania, Oznamujem  Vám, že od  16.08.2021  je v prevádzke  mobilné odberné miesto na antigénové testovanie – Nemocnica AGEL v Krupine. Odberné miesto sa nachádza vo dvore nemocnice  pri  vchode do prístavby nemocnice . Prevádzková doba je denne t.j. od pondelka do nedele v čase od 07:00hod. do 15:30hod. Posledný odber   je zrealizovaný do 15:10hod . Obedňajšia prestávka… Čítať viac

Očkovanie Covid 19

Obec Cerovo v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Novohradské partnerstvo oznamuje občanom o možnosti očkovania – COVID 19, všetky vekové kategórie, mobilnou očkovacou jednotkou v obci Bzovík, jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson&Johnson. V prípade záujmu sa nahláste na obecnom úrade. Presný dátum očkovania oznámime v priebehu budúceho týždňa.

Prieskum záujmu o nájomné byty

Obec Cerovo zvažuje výstavbu nájomných bytov v obci Cerovo. Z tohoto dôvodu sa obraciame na Vás s prieskumom záujmu o nájomné byty. Výstavbu plánujeme zrealizovať s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedná sa o 2-izbové a 3-izbové nájomné byty. Výstavba je naplánovaná na rok 2022. V prípade… Čítať viac

Cvičenie „Slovak Shield 2021“

Dňa 14.6.2021 bude v katastri našej obce – v okolí futbalového ihriska -prebiehať vojenské cvičenie „SLOVAK SHIELD 2021“ približne v čase 09,00-12,00 hod. a 14,00-17,00 hod. pre vykonanie alternatívnych spôsobov zasadenia, pristátia a vzletu vrtuľníkov a parkovania vozidiel  OS SR.

Zasadnutie OZ

Vážení občania, dňa 11.6.2021 sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU so začiatkom o 18:00 hod. s nasledovným programom 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce Cerovo za rok 2020 6./ Návrh záverečného… Čítať viac

Zasadnutie OZ

Dňa 08.04.2021 sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke OcU, so začiatkom o 19:00 hod. s nasledovným programom: 1./ Otvorenie zasadnutia 2./ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 3./ Schválenie programu rokovania 4./ Kontrola plnenia uznesení 5./ Plnenie rozpočtu obce za rok 2020 6./ Inventarizácia majetku za rok 2020 7./ Správa o činnosti… Čítať viac